• 17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

 • 17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

 • 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

  17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

 • 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

  17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

 • 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

  17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

 • 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

  17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

 • 15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ

  17 - 20 Ekim 2019

  Titanic Belek Kongre Merkezi - Belek, Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


XV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya’da düzenlenecektir. Selim ve malign meme hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili olan genel cerrahi, radyoloji, medikal onkoloji, patoloji, radyoterapi, fizik tedavi, nükleer tıp, psikiyatri uzmanları, aile hekimleri ve hasta derneklerini bir araya getireceğimiz bu çok geniş kapsamlı kongremizde sizlere meme hastalıkları konusundaki tüm yenilikleri ulaştırmaya ve bilgilerinizi yenilemeye çalışacağız.


Kongremiz 4 gün devam edecek olup, ilk gününde farklı disiplinler için eğitim kursları düzenlenecek, sertifikasyonlu bu kurslara katılacak olanlara görsel ve sözlü bilgiler verilecektir. Kurslardan sonraki programımızda özellikle meme kanserinin kişiye özel tedavisi üzerinde durulacak, yeni kemoterapötik ilaçlar, bunlar için yapılan klinik çalışmalar ve sonuçları tartışılacaktır.


Kongremize çok değerli klinik çalışmaları olan, uluslararası alanda çok iyi tanınan meslektaşlarımız davet edilecek ve çok sayıda panel ve konferanslarda görev alacaklardır.


Çok geniş bir ulusal katılımın yanında komşu ülkelerimizden meslektaşlarımızın da davet edileceği kongremizde simültane İngilizce çeviri yapılacaktır.


Daha önce düzenlemiş olduğumuz ve yüksek sayıda katılımcı sayısına ulaştığımız kongrelerdeki deneyimlerimize de bakarak, sizlerle birlikte çok katılımlı ve bilimsel içeriği üst düzeyde bir bilimsel kongre düzenleyeceğimize inanıyor, katılımınızı bekliyoruz.


Saygılarımızla,Prof. Dr. Vahit Özmen
Kongre Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Kongre Başkanı

 • Prof. Dr. Vahit Özmen

Kongre Eş Başkanları

 • Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk
 • Prof. Dr. Orhan Demircan
 • Doç. Dr. Sibel Özkan Gürdal

Kongre Sekreterleri

 • Prof. Dr. Hasan Karanlık
 • Doç. Dr. Mustafa Tükenmez

ULUSLARARASI ORGANİZASYON KOMİTESİ

Başkan

 • Prof. Dr. Atilla Soran


Genel Cerrahi

 • Prof. Dr. Vahit Özmen
 • Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk
 • Prof. Dr. Orhan Demircan
 • Prof. Dr. Gürsel Soybir
 • Prof. Dr. Hasan Karanlık
 • Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak
 • Prof. Dr. Cumhur Arıcı
 • Prof. Dr. Murat Kapkaç
 • Prof. Dr. Serdar Özbaş
 • Prof. Dr. Seher Demirer
 • Doç. Dr. Sibel Özkan Gürdal
 • Doç. Dr. Mustafa Tükenmez

Tıbbi Onkoloji

 • Prof. Dr. Gökhan Demir
 • Prof. Dr. Yeşim Eralp
 • Prof. Dr. Gül Başaran
 • Prof. Dr. Başak Oyan Uluç
 • Prof. Dr. Ahmet Özet
 • Prof. Dr. Türkkan Evrensel
 • Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
 • Prof. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan
 • Prof. Dr. İbrahim Güllü
 • Doç. Dr. Tarkan Yetişyiğit

Patoloji

 • Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı
 • Prof. Dr. Fatma Aktepe Buruk
 • Prof. Dr. Nilgün Kapucuoğlu
 • Doç. Dr. Semen Önder
 • Yrd. Doç. Dr. Meltem Öznur

Temel Onkoloji

 • Prof. Dr. Hülya Yazıcı
 • Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer
 • Prof. Dr. Tayfun Özçelik
 • Doç. Dr. Ahmet Okay Çağlayan

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

 • Prof. Dr. Akın Yücel
 • Prof. Dr. Şükrü Yazar
 • Prof. Dr. Reha Yavuzer
 • Doç. Dr. Burçu Çelet Özden
 • Doç. Dr. Bülent Saçak

Radyoloji

 • Prof. Dr. Erkin Arıbal
 • Prof. Dr. Levent Çelik
 • Prof. Dr. Gül Esen İçten
 • Uzm. Dr. Ravza Yılmaz

Radyasyon Onkolojisi

 • Prof. Dr. Maktav Dinçer
 • Prof. Dr. Nuran Beşe
 • Prof. Dr. Ferah Yıldız
 • Prof. Dr. Hilmi Alanyalı
 • Doç. Dr. Gül Alço

ANA KONULAR

 • Meme kanserinde kişiye özel ve yüksek risk grubundaki kadınlara tarama
 • İnteraktif olgu konseyleri
 • Meme kanserinde önemli klinik çalışmalar
 • Meme kanserinde kişiye özel adjuvan tedavi
 • Yüksek riskli hasta yönetimi
 • Güncel tanı yöntemleri ve evreleme
 • Lokal ileri evre ve metastatik hastalıkta tedavi seçenekleri
 • Aksilla tedavisinde güncel yaklaşım
 • Onkoplastik ve rekonstrükstif meme cerrahisi – teknik detaylar
 • Biyolojik ve bireyselleştirilmiş tedavi seçenekleri
 • Yaşam kalitesi ve rehabilitasyon
 • Selim meme hastalıkları
 • Meme Kanserinde psikolojik yaklaşım
 • Beslenme ve meme kanseri
  DÜZENLENMESİ PLANLANAN KURSLAR
 • Onkoplastik Cerrahi Kursu
 • Radyasyon Onkolojisi Kursu
 • Meme Kanserinde Genetik Testlerin Kullanım Kursu

GENEL BİLGİLER


KONGRE TARİHLERİ

17-20 Ekim 2019

KREDİLENDİRME

Kongrenin tüm oturumları, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

YAKA KARTI

Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

KATILIM BELGESİ

Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 20 Ekim 2019 tarihinde dağıtılacaktır.

DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İPTAL KOŞULLARI

Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak;
* 29 Mart 2019 tarihine kadar bildirildiği taktirde ücretlerin tamamı,
* 29 Mart- 28 Haziran 2019 tarihleri arasında bildirildiği taktirde ücretlerin %50si iade edilecektir.
* 28 Haziran 2019 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.
Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.


BİLDİRİLER


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 31 Ağustos 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
  Tel : +90 (216) 410 44 14
  E-posta : support@abstractModule.com
  Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 410 44 14) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Poster olarak kabul edilecek özetlerinin tam metinleri (e-poster) ilgili dönemde internet üzerinden online olarak aşağıdaki şekilde toplanacaktır.

E-POSTER SUNUMLAR
 • Posterinizde yer alacak tüm metin ve öğeleri bilgisayarınızda hazır bulundurunuz. (Tam metin, resim, tablo ve şekiller)
 • Bildiri gönderirken kullandığınız abstractModule™ hesabınızla sisteme giriniz.
 • Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
 • Poster olarak kabul edilen bildiri özet/ler/inizin altında bulunan “Tam Metin / Poster Yükle” tuşuna basınız.
 • Açılan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri tıklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere “kopyala-yapıştır” yapınız; varsa figür ve tablolarınızı ekleyiniz ve kaydediniz.
 • “Ön izleme” tuşu ile posterinizi kontrol ediniz.
 • Herhangi bir eksik - yanlış kalmadığından emin olunca “Onayla” tuşuna basınız.
 • Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda “elektronik poster oynatıcısı” ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.

SÖZEL SUNUMLAR
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;
 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

Bildiri ödül koşullarını görüntülemek için tıklayınız.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT 28 Haziran 2019 Öncesi 28 Haziran 2019 Sonrası
Uzman 1.250 TL 1.500 TL
Asistan - Hemşire 750 TL 1.000 TL
Firma Temsilcisi 1.250 TL 1.500 TL


KONAKLAMA 28 Haziran 2019 Öncesi 28 Haziran 2019 Sonrası
Tek kişilik oda Çift kişilik odada kişi başı Tek kişilik oda Çift kişilik odada kişi başı

Titanic Belek Kongre Merkezi, Belek, Antalya


4.500 TL


3.000 TL


5.250 TL


3.500 TL

 • Kayıt ücretlerinde KDV dahil değildir. KDV oranı %18'dir.
 • Kongre genel alanları ve bilimsel toplantılara katılım için konuşmacı, uzman, asistan ve firma temscilerinin kayıt yaptırması zorunludur. Kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, yaka kartı programı, katılım sertifikası ve kongre çantası dahildir.
 • Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı %8'dir.
 • Konaklama ücretleri 3 gecelik fiyat olup, 17 Ekim giriş, 20 Ekim çıkışı kapsamaktadır.
 • Topkon Turizm ve Etkinlik Hizmetleri, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Organizasyon sekreteryası aracılığı ile kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında otel ve kongre merkezine giriş yapabilmeleri ve belirtilen günlerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında otel konsepti dahilinde hizmetlerden yararlanabilmeleri için kongre kayıt ücretlerine ek olarak 4 günlük paket 2.000 TL + KDV ödemeleri gerekmektedir. Bu tutarı ödemeyen katılımcıların otel ve kongre merkezine girişi sağlanamayacaktır.

TRANSFER BİLGİLERİ

Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya Havalimanı arası, 17 Ekim tarihinde geliş, 20 Ekim tarihinde dönüş olmak üzere gerçekleşecek transfer talepleri için
kişi başı transfer ücreti 550 TL + KDV'dir.
Bu tarihler dışında talep edilmesi durumunda, tek yön 350 TL + KDV'dir.
Geliş ve dönüş özel transfer ücretimiz 750 TL + KDV'dir.

DERNEK SEKRETERYASI


   Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı C servisi
  +90(532) 453 98 12
   ozturkanesra@gmail.com

ORGANİZASYON SEKRETERYASI


   Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri
   Zühtüpaşa Mah. Rıfatbey Sok. No: 24 34724 Kalamış, Kadıköy / İstanbul
  +90(216) 330 90 20        +90(216) 330 90 05
   memekongresi2019@topkon.com